CEVIHAS N.V.-CENTRALE VOOR VISSERSHAVENS IN SURINAME

GESCHIEDENIS

CEVIHAS HISTORIE

NV Cevihas is een parastataal bedrijf waarbij het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) als vertegenwoordiger van de staat een meerderheidsaandeel heeft en de Stichting voor Visserij bevordering (STIVI) een minderheidsaandeel volgens de Statuten.

Eerste documentaire over Cevihas N.V.
Ceremoniële Eerstesteenlegging
maandag 14 augustus 2023

Op maandag 14 augustus 2023 heeft de ceremoniële eerstesteenlegging samen met directeur van Cevihas NV de heer Joël Dominie en de minister van LVV de heer Sewdien plaatsgevonden voor het project van de uitbreiding van de Scheepswerf van Cevihas NV. De Scheepswerf is de plaats waar booteigenaren de ruimte krijgen om onderhouds- en reparatiewerkzaamheden onder een droogdokruimte kunnen uit voeren.

2020

Op 06 januari 2020 heeft er een rebranding van het logo plaatsgevonden. Het nieuw logo symboliseert:

  • • De centrale plaats voor de vaartuigen.
  • • Het anker met de twee viskoppen symboliseert een aanmeerhaven voor vissersvaartuigen.
  • • Het lichtgroen accent wordt gelegd op de boot, omdat het in het byzonder gaat om vissersvaartuigen die aanmeren voor haven faciliteiten en diensten.
2017

In september 2017 werd Cevihas voor het eerst gecertificeerd voor de norm ISO 9001:2015, het kwaliteitsmanagementsysteem, onder leiding van Dhr. Derryl Boetoe, die in januari 2016 werd aangesteld tot directeur.

2014

In 2014 is de eerste moderne ijsfabriek bij Cevihas opgezet en is hiermee de tweede ijsfabriek in gebruik genomen.

2008

In 2008 is er een haalbaarheidsstudie uitgevoerd i.s.m. Visveiling Ijmuiden om een veilingshal op te zetten.

2006

In 2006 is gestart met de bouw van de Guyanese boten bij Cevihas..

2000

In 2000 is de scheepswerf gebouwd in samenwerking met Belgie en is gestart met een botenbouwprogramma in Suriname.

1993

De eerste ijsfabiek is opgericht in 1993.

1991

In 1991 is de vistrawler “De Vier gebroeders” opgepakt wegens illegale visssen in de EEZ. Als straf werd aan hun werd een grote boete opgelegd. Om de boete te kunnen betalen werd er een deal gesloten met Cevihas wat inhield dat de vier gebroeders in ruil van hun boete verplicht waren om in de Surinaamse wateren te vissen en Cevihas als hun thuishaven aan te doen. Hierdoor werd Cevihas hun officiele agent. Ook werd hierdoor kennis opgebouwd van de zeevisserij en trawlers.

1990

In 1990 vond er een grote sanering van de vissersvloot in de EU plaats en kwamen de eerste vistrawlers naar Suriname.

1987

In 1987 werd Cevihas officieel opgericht, waarbij de SAIL een deel van het terrein van de Bumblebay steiger afstaat aan Cevihas in ruil voor aandelen.

1986

In 1986 is er een overeenkomst tussen Suriname en Venezuela gesloten waarin is aangegeven dat alle venzolaanse boten op de centrale aanlandingsplaats moeten aanlanden.

1985

In 1985 is er een visserij ontwikkelplan opgesteld waarin de ordening van de vissersvloot en het monitoren van de bewegingen van de vissersvloot aan de orde kwam.

1980

In samenwerking met Staatsolie is er in 1980 een onderzoek uitgevoerd naar een geschikte locatie voor de centrale aanlandingsplaats en de oude Bumblebay steiger (huidige locatie Cevihas) is toen aangewezen. In dezelfde periode is er middels financiering van Japan een grootschalig visserijonderzoek geweest welke een grote vispopulatie en daarmee ook een goede oogstbaarheid in de EEZ van Suriname aangaf.

1978

In 1978 is de wet EEZ aangenomen waarin werd bepaald dat Suriname rechten had tot 200 zeemijl.

1973

In 1973 is het eerste rapport uitgebracht waarin werd aangegeven dat de aanlandingsplaats van Suriname centraal moesten worden georganiseerd.