CEVIHAS N.V.-CENTRALE VOOR VISSERSHAVENS IN SURINAME

About

0 +

Years Experience

Over Ons

Over de Centrale voor Vissershavens in Suriname

Onze centrale voor vissershavens speelt een cruciale rol in de ondersteuning en ontwikkeling van de visserijsector in Suriname. Als een toonaangevende organisatie zijn we gewijd aan het bieden van hoogwaardige faciliteiten en diensten aan vissers, visverwerkers en iedereen die betrokken is bij de visserij. Onze missie is om duurzame visserijpraktijken te bevorderen en economische groei te stimuleren.

ONS DOEL

De aanleg, exploitatie en beheer van vissershavens en de zorg voor de regelmatige en geordende aanvoer en verhandeling van vis.

ONZE MISSIE

Middels voortdurende innovatie moderne en veilige havenfaciliteiten te bieden voor vissersboten, die opereren in de Surinaamse wateren en de Suriname Exclusieve Economische Zone.

ONZE VISIE

Uitgroeien tot een toonaangevende faciliterende dienstverlener in de visserijsector in Suriname.

CEO STATEMENT

Dominie Joёl

Dominie Joёl

CEO CEVIHAS NV

CEO CEVIHAS NV

De directie is verantwoordelijk voor de inrichting en effectiviteit van de interne risicobeheersings- en controlesystemen. Deze systemen hebben als doel om de meest relevante risico’s voor onze organisatie te onderkennen en te beheersen. Als team staan wij 100 procent achter de visie en missie van onze vennootschap CEVIHAS NV. Wij streven ernaar om beslissingen te nemen die een positieve impact hebben op onze onderneming, onze klanten, onze werknemers en het milieu. Ons streven is om de huidige eisen die aan onze branche worden gesteld zo efficiënt mogelijk te combineren met onze verantwoordelijkheid voor toekomstige generaties in de visserijsector. Daarom leggen wij bijzondere nadruk op duurzaamheid, klantentevredenheid, werknemerstevredenheid en innovatieve bedrijfsontwikkelingen. Duurzaamheid in de ruimste zin des woord , daarmee wordt bedoeld verantwoordelijkheid nemen voor eigen daden in relatie tot het economische, sociale en niet te vergeten in veiligheid opzicht .Dit laatste is een uitdaging, maar tegelijkertijd een unieke kans om onze gemeenschappelijke toekomst actief vorm te geven. Binnen onze organisatie is een goede klantenservice van eminent belang, dit maakt dat het inbedden van de zorgsystemen binnen de organisatie een must is. Het is aan ons allen gelegen om erop toe te zien dat gemaakte afspraken conform geschieden. Dit maakt dat wij allen verantwoordelijk zijn voor het naleven van de zorgsystemen. Een van de drijfveren is namelijk de ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen, Ter ondersteuning van het voortbestaan van onze organisatie. Tevens zijn wij ervan overtuigd dat er ruimte is voor voortdurende verbetering van onze bedrijfsprocessen, waardoor wij een nog betere partner worden. Daarnaast is het streven om de mogelijkheden van de digitalisering zo goed mogelijk te benutten: onlangs hebben wij onze website herzien , ter verbetering van de informatie voorziening naar het publiek. De visserijsector levert decennia lang een behoorlijke bijdrage aan de economie in het bijzonder op het stuk van werkgelegenheid en het genereren van deviezen. Als organisatie erkennen wij het belang van deze sector , immers het is ook deze sector die ondanks de pandemie weerstand heeft kunnen bieden tegen de gevolgen hiervan. Wij zullen er alles aan doen om dit valuta genererend bedrijf dienstbaar te blijven maken voor de verdere opbouw van het land. De basis principe voor vooruitgang is eenheid , hiermee wordt bedoeld dat er een eenheid wordt gevormd in de Raad van Commissarissen door de President-Commissaris en de overige leden van de raad en eenheid tussen de directeur en de overige leden van het management. Een ieder op basis van gedeelde verantwoordelijkheid maar wel collectieve inspanning.